Slide 1Slide 2

Giới thiệu » Cán bộ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Phú

Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Thị Vân Anh

Phó chủ tịch thường trực HĐQT

3 Nguyễn Minh Thắng

Ủy viên HĐQT

4 Nguyễn Sĩ Cung

Ủy viên HĐQT

5 Nguyễn Đình Hiệu

Ủy viên HĐQT

     

BAN GIÁM ĐỐC

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Vân Anh

Tổng Giám đốc

2 Bạch Thái Dũng

Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật và Đầu Tư, phụ trách Tổ chức hành chính,

3 Nguyễn Xuân Cường Phó TGĐ phụ trách Khai thác tàu, Đại lý tàu biển, Giao nhận kho vận
     

BAN KIỂM SOÁT

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Vĩnh Hà Thành viên BKS
     

 

Giới thiệu

Hồ sơ doanh nghiệpCơ cấu tổ chứcPhương tiện vận tảiCán bộ lãnh đạo

Quan hệ cổ đông

Báo cáo hoạt độngBáo cáo tài chínhĐiều lệ công tyBiểu mẫuThông tin hỏi đáp

Điều khoản sử dụng

Chính sách thông tinQuyền hạn truy cập

Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

422 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM
Tel: (84.8) 3826 1627/ 628/ 629/ 630
Fax: (84.8) 3940 4300, 3941 0115/ 0385/ 3529

Email: shc@saigonmaritime.vn
Website: www.saigonmaritime.vn

 

Bản quyền 2013 © Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn