Slide 1Slide 2

Giới thiệu » Phương tiện vận tải

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

STT Tên phương tiện Đơn vị tính Số lượng
1 Xe đầu kéo Inter Chiếc 24
2 Xe đầu kéo Hyundai Chiếc 2
3 Rơmọoc 20 feet Chiếc 22
4 Rơmọoc 40 feet Chiếc 37
5 Tàu Đông Phương 5 (đóng năm 2005) Chiếc 1
6 Tàu Đông Phương 6 (đóng năm 2005) Chiếc 1
7 Tàu Đông Phương 8 (đóng năm 2007) Chiếc 1
8 Tàu Đông Phương 9 (đóng năm 2007) Chiếc 1
9 Tàu Đông Phương 18 (đóng năm 2007) Chiếc 1
10 Tàu Đông Phương 19 (đóng năm 2007) Chiếc 1
11 Tàu Đông Phương 20 (đóng năm 2008) Chiếc 1
12 Tàu Đông Phương 68 (đóng năm 2009) Chiếc 1
13 Tàu Đông Phương 66 (đóng năm 2016) Chiếc 1

 

Giới thiệu

Hồ sơ doanh nghiệpCơ cấu tổ chứcPhương tiện vận tảiCán bộ lãnh đạo

Quan hệ cổ đông

Báo cáo hoạt độngBáo cáo tài chínhĐiều lệ công tyBiểu mẫuThông tin hỏi đáp

Điều khoản sử dụng

Chính sách thông tinQuyền hạn truy cập

Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

422 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM
Tel: (84.8) 3826 1627/ 628/ 629/ 630
Fax: (84.8) 3940 4300, 3941 0115/ 0385/ 3529

Email: shc@saigonmaritime.vn
Website: www.saigonmaritime.vn

 

Bản quyền 2013 © Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn