Slide 1Slide 2

Giới thiệu » Hồ sơ doanh nghiệp

- Quyết định số 538/2002/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 03 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Hàng hải Sài Gòn, trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.

- Quyết định số 286/QĐ-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2002 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc công nhận thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm sóat, Kế tóan trưởng Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103000942 ngày 15 tháng 04 năm 2002 của Sở kế họach và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng đăng ký kinh doanh).
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động chi nhánh số 5713000038 ngày 14 tháng 05 năm 2002 của Sở kế họach và đầu tư Tỉnh Cần Thơ (Phòng đăng ký kinh doanh).
Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN TẠI CẦN THƠ.

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động Chi nhánh số 0113000148 ngày 31 tháng 05 năm 2002 của Sở kế họach và đầu tư Thành phố Hà Nội (Phòng đăng ký kinh doanh).
Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỐ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN TẠI MIỀN BẮC.

- Giấy chứng nhận đăng ký họay động văn phòng đại diện số 522300278 ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Sở kế họach và đầu tư tỉnh An Giang/
Tên văn phòng đại diện: VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN TẠI AN GIANG.

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động chi nhánh số 4113013734 ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Sở kế họach và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng đăng ký kinh doanh).
Tên chi nhánh: XƯỞNG BẢO QUẢN VÀ SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 4604000004 ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Sở kế họach và đầu tư tỉnh Bình dương (Phòng đăng ký kinh doanh).
Tên công ty: CÔNG TY TNHH VẠN PHÚ.

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động chi nhánh số 0213001071 ngày 13 tháng 10 năm 2004 của Sở kế họach và đầu tư Thành phố Hải Phòng (Phòng đăng ký kinh doanh).
Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN TẠI TP HẢI PHÒNG.

Giới thiệu

Hồ sơ doanh nghiệpCơ cấu tổ chứcPhương tiện vận tảiCán bộ lãnh đạo

Quan hệ cổ đông

Báo cáo hoạt độngBáo cáo tài chínhĐiều lệ công tyBiểu mẫuThông tin hỏi đáp

Điều khoản sử dụng

Chính sách thông tinQuyền hạn truy cập

Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn

422 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM
Tel: (84.8) 3826 1627/ 628/ 629/ 630
Fax: (84.8) 3940 4300, 3941 0115/ 0385/ 3529

Email: shc@saigonmaritime.vn
Website: www.saigonmaritime.vn

 

Bản quyền 2013 © Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn